{ "metafields": { "1894613123170": { "pack_variant_id": 31738904543330, "short_desc": "For seasonal allergies", "selling_plan": 501252194 }, "3940344397922": { "pack_variant_id": 31639513530466, "short_desc": "Daily support for aging joints", "selling_plan": 486473826 }, "6535314702434": { "pack_variant_id": 39307806376034, "short_desc": "Enhanced seasonal allergy support", "selling_plan": 491651170 }, "1894579109986": { "pack_variant_id": 31737075794018, "short_desc": "Everyday support for adult dogs", "selling_plan": 486998114 }, "6660721377378": { "pack_variant_id": 39674229555298, "short_desc": "Our strongest joint support", "selling_plan": 490471522 }, "1894569082978": { "pack_variant_id": 31738932068450, "short_desc": "For daily gut health", "selling_plan": 476807266 }, "3940314447970": { "pack_variant_id": 31737884704866, "short_desc": "Soothe environmental skin allergies", "selling_plan": 498368610 }, "1894554075234": { "pack_variant_id": 31822110523490, "short_desc": "Everyday joint support", "selling_plan": 494731362 }, "6576553787490": { "pack_variant_id": 39373064536162, "short_desc": "Added cognitive support + more", "selling_plan": 489062498 }, "6571146379362": { "pack_variant_id": 39377118658658, "short_desc": "Help fight seasonal pests", "selling_plan": 482902114 }, "6639180546146": { "pack_variant_id": 39543281746018, "short_desc": "Anal gland support", "selling_plan": 488964194 }, "6571539529826": { "pack_variant_id": 39373063258210, "short_desc": "Enhanced skin soothing", "selling_plan": 475660386 }, "4426208018530": { "short_desc": "Daily support for aging joints", "selling_plan": 475922530 }, "3880024965218": { "pack_variant_id": 31639516446818, "selling_plan": 497975394 }, "6639161573474": { "pack_variant_id": 39543262380130, "short_desc": "Ideal for sensitive stomachs", "selling_plan": 486080610 }, "6600056504418": { "short_desc": "Enhanced seasonal allergy support", "selling_plan": 481591394 }, "1894575439970": { "pack_variant_id": 31738920501346, "short_desc": "For lawn spots", "selling_plan": 483164258 }, "4480058359906": { "short_desc": "Everyday support for adult dogs", "selling_plan": 485818466 }, "6561053737058": { "pack_variant_id": 39466444095586, "short_desc": "Soothing shampoo with Aloe", "selling_plan": 492601442 }, "6600056635490": { "short_desc": "Enhanced skin soothing", "selling_plan": 477954146 }, "4467359809634": { "pack_variant_id": 31827127664738, "selling_plan": 478412898 }, "6603214684258": { "pack_variant_id": 39455659229282, "short_desc": "Enhanced lawn protection", "selling_plan": 502497378 }, "4444050686050": { "short_desc": "For seasonal allergies", "selling_plan": 488046690 }, "4515721052258": { "short_desc": "Soothe environmental skin allergies", "selling_plan": 494764130 }, "4443831566434": { "short_desc": "Everyday support for adult dogs", "selling_plan": 489783394 }, "6679567925346": { "short_desc": "Our strongest joint support", "selling_plan": 492208226 }, "6554678460514": { "short_desc": "Enhanced seasonal allergy support", "selling_plan": 477888610 }, "6535314440290": { "pack_variant_id": 39311780315234, "short_desc": "Tasty topper for picky eaters", "selling_plan": 477233250 }, "4348351971426": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Extra support for older dogs", "selling_plan": 479461474 }, "6578213388386": { "short_desc": "Help fight seasonal pests", "selling_plan": 485523554 }, "4481572307042": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Antibacterial, anti-odor shampoo", "selling_plan": 501874786 }, "6576553951330": { "short_desc": "Added cognitive support + more", "selling_plan": 489259106 }, "6576553295970": { "short_desc": "Enhanced skin soothing", "selling_plan": 478150754 }, "4361188409442": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "For skin, joint + immune support", "selling_plan": 500203618 }, "4503312990306": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Holistic skin health support", "selling_plan": 483721314 }, "4426208641122": { "selling_plan": 489390178 }, "4527198011490": { "short_desc": "For seasonal allergies", "selling_plan": 495517794 }, "6573314474082": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Soothe environmental skin allergies", "selling_plan": 484933730 }, "4510039638114": { "short_desc": "Soothe environmental skin allergies", "selling_plan": 481329250 }, "1894548701282": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Omegas for skin health", "selling_plan": 499548258 }, "4443932950626": { "short_desc": "Soothe environmental skin allergies", "selling_plan": 491257954 }, "6555981054050": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Promotes gut health", "selling_plan": 477593698 }, "6535315947618": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "For skin, joint + heart support", "selling_plan": 489488482 }, "4532160233570": { "pack_variant_id": 31874123726946, "selling_plan": 498892898 }, "4468351172706": { "short_desc": "Enhanced seasonal allergy support", "selling_plan": 497549410 }, "4444855009378": { "short_desc": "For skin, joint + immune support", "selling_plan": 480477282 }, "3921449353314": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Enhanced mobility support", "selling_plan": 496140386 }, "1894561448034": { "pack_variant_id": 31874123726946, "selling_plan": 488833122 }, "1894539165794": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Gentle non-drowsy calming", "selling_plan": 475267170 }, "4499378110562": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Enhanced relaxation with melatonin", "selling_plan": 502759522 }, "4444062941282": { "short_desc": "For daily gut health", "selling_plan": 491389026 }, "4531607109730": { "pack_variant_id": 31874123726946, "selling_plan": 504135778 }, "4258182103138": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Powered by turmeric with herbal ingredients", "selling_plan": 496533602 }, "4544883359842": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Everyday support for adult dogs", "selling_plan": 496697442 }, "4499378208866": { "short_desc": "Enhanced relaxation with melatonin", "selling_plan": 485228642 }, "4482810937442": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Gentle non-drowsy calming", "selling_plan": 491454562 }, "6585032147042": { "short_desc": "Everyday joint support", "selling_plan": 483262562 }, "4455978958946": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Enhanced mobility support", "selling_plan": 481460322 }, "4444057960546": { "short_desc": "For lawn spots", "selling_plan": 482967650 }, "4357537497186": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "For skin, joint + heart support", "selling_plan": 487620706 }, "4455974797410": { "short_desc": "Enhanced mobility support", "selling_plan": 479035490 }, "4467342245986": { "short_desc": "Everyday joint support", "selling_plan": 487129186 }, "4502283419746": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "For daily gut health", "selling_plan": 492863586 }, "4482740813922": { "short_desc": "Enhanced seasonal allergy support", "selling_plan": 480280674 }, "4467347718242": { "short_desc": "Gentle non-drowsy calming", "selling_plan": 494829666 }, "4548783734882": { "short_desc": "For seasonal allergies", "selling_plan": 490340450 }, "4455219396706": { "short_desc": "Enhanced mobility support", "selling_plan": 483688546 }, "4503314530402": { "short_desc": "Holistic skin health support", "selling_plan": 493977698 }, "4440706220130": { "short_desc": "Powered by turmeric with herbal ingredients", "selling_plan": 489947234 }, "4545015087202": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "For lawn spots", "selling_plan": 486867042 }, "4481573290082": { "short_desc": "Antibacterial, anti-odor shampoo", "selling_plan": 493846626 }, "6611903283298": { "short_desc": "Soothing shampoo with Aloe", "selling_plan": 476479586 }, "4443969585250": { "short_desc": "Omegas for skin health", "selling_plan": 500236386 }, "4331890278498": { "pack_variant_id": 31874123726946, "selling_plan": 497451106 }, "4553743204450": { "short_desc": "Everyday support for adult dogs", "selling_plan": 492732514 }, "6607924592738": { "short_desc": "Enhanced lawn protection", "selling_plan": 499384418 }, "4443965096034": { "short_desc": "For skin, joint + heart support", "selling_plan": 480837730 }, "4547087106146": { "short_desc": "For lawn spots", "selling_plan": 495681634 }, "4532637466722": { "selling_plan": 494862434 }, "4481924399202": { "short_desc": "Extra support for older dogs", "selling_plan": 488538210 }, "4482437578850": { "short_desc": "Enhanced seasonal allergy support", "selling_plan": 490864738 }, "4467292438626": { "selling_plan": 487260258 }, "4443938553954": { "selling_plan": 484212834 }, "4482811297890": { "short_desc": "Gentle non-drowsy calming", "selling_plan": 476446818 }, "6573314539618": { "short_desc": "Soothe environmental skin allergies", "selling_plan": 502333538 }, "4548783374434": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "For seasonal allergies", "selling_plan": 497844322 }, "6554122518626": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Allergy + dental support", "selling_plan": 476774498 }, "6555789164642": { "short_desc": "For skin, joint + heart support", "selling_plan": 492470370 }, "6554122551394": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Calming + dental support", "selling_plan": 484376674 }, "4534177005666": { "selling_plan": 485326946 }, "4547079045218": { "short_desc": "Everyday support for adult dogs", "selling_plan": 502235234 }, "6565467914338": { "short_desc": "Promotes gut health", "selling_plan": 478642274 }, "6557357998178": { "pack_variant_id": 31874123726946, "short_desc": "Supports respiratory health", "selling_plan": 499056738 }, "6599336591458": { "short_desc": "Supports respiratory health", "selling_plan": 500367458 }, "6639176777826": { "short_desc": "Ideal for sensitive stomachs", "selling_plan": 493518946 }, "6639183364194": { "short_desc": "Anal gland support", "selling_plan": 500727906 }, "6797709410402": { "pack_variant_id": 31874123726946, "selling_plan": 999096418 }, "6798994014306": { "pack_variant_id": 31874123726946, "selling_plan": 999358562 }, "6805658697826": { "selling_plan": 1008009314 }, "6805663121506": { "selling_plan": 1008271458 } } }